Educational it

Aarhus Universitet ønsker at være et moderne universitet, der sætter internationale standarder for undervisning. Det skal bl.a. ske ved at stille den nyeste teknologi til rådighed for undervisere og studerende.


Det er derfor besluttet dels at anskaffe en ny fælles teknologisk platform, der skal understøtte itbaserede undervisningsforløb, dels at gennemføre løbende opkvalificering af underviserne, bl.a. for at understøtte, at undervisningen gentænkes med anvendelse af de nyeste og mest relevante teknologiske muligheder.

Educational it forventes at blive en væsentlig katalysator for at rekruttere de bedste studerende, uddanne bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende, der er attraktive for det offentlige og private arbejdsmarked, samt understøtte en smidig implementering af det indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet.

Educational it er et koncept, der består dels af en teknologisk platform, dels af løbende opkvalificering af undervisernes og de studerendes arbejde. Det er Aarhus Universitets grundlæggende målsætning, at den nyeste teknologi skal understøtte undervisning og forskning.

Derudover kan brugen af educational it medvirke til, at Aarhus Universitet til stadighed kan levere attraktive bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende til det offentlige og private arbejdsmarked samt understøtte en smidig implementering af det indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet.

Med educational it vil Aarhus Universitet have et pædagogisk redskab, der giver de studerende nye og unikke muligheder for netbaserede læringsaktiviteter og kommunikation med undervisere og andre studerende i uddannelser og undervisning, hvor stærke undervisnings- og studiemiljøer prioriteres højt.


Milepælene for implementeringen er pt. ved at blive opdateret.

 

Finansiering

Ovennævnte vision og milepæle fordrer, at der i 2011 investeres i et LMS/VLE-system. Derudover fordrer vision og milepæle, at der investeres i etablering af supportfunktioner og opkvalificering. Princippet for finansieringsmodellen er, at fællesområdet finansierer engangs- og fællesudgifterne, og at hovedområderne finansierer medarbejdertid til support og opkvalificering.

Kontaktperson

Kontakt Julie Goodall, jig@adm.au.dk hvis du har spørgsmål til Educational it

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014